«Boliger på nye måter » SIcamp som møteplass for idéutvikling

Rapport fra «Sosial innovation camp» handler om forslag til løsninger og mulige nye grep for å øke tilbudet av utleieboliger for unge i Oslo.

Under ekspresscampen «Sosial innovation camp» som ble arrangert i oktober var ungdom og en rekke aktører på tvers av sektorer samlet. Hensikten var å få i gang en dialog og en prosess for å komme opp med lærdom og se på nye potensielle løsninger på boligproblemene for unge i Oslo. Tema for campen oppsumeres i rapporten «Nye boliger på nye måter».

Film fra campen på YouTube 

Ved å være med i prosessarbeid for å finne nye ideer som virker, viser Husbanken at de ønsker innovasjon som leder fram til noe nytt. 

 
Flere bilder fra campen på Husbankens Flickr-konto ( foto:Mette Presterud)

Brukerperspektiv

Seks unge voksne som representerte forskjellige brukergrupper fortalte sine historier under ekspresscampen. Det ble gjort nye oppdagelser om hvilke behov sluttbrukerne hadde og en forståelse for hvorfor de hadde disse behovene. Med disse oppdagelsene i tankene, kom deltagerne fram til hva som kunne være annerledes. 

Mot slutten av ekspresskampen kom deltakerne fram til seks ideer hvor to av dem utmerket seg:

My Place, digital plattform

Tanken er en plattform for midlertidig utleie (3 år) hvor et er gjennomsiktighet begge veier. Både leietaker og utleier “ser” hverandre. Tjenesten matcher således leietaker og utleier. Den gir et kort referat om boligområde, tilleggstjenester og nabolag man søker på. Den gir informasjon om utleier og leietager, nabolagsprofil og bydelsprofil. Utleier betaler for å bruke tjenesten, mens leietaker bruker den gratis. Gjennom en slik tjeneste kan hjelpe på maktfoholdet mellom leietaker og utleier jevnes ut, og i tillegg å hjelpe til å gjøre utleiemarkedet mer profesjonelt. Utleiemarkedet blir også mer sosialt.

Nye utleietjenester

Tanken er å skape nye tjenester knyttet til utleietjenesten. For eksempel en «vertfunksjon»  som følger opp brukers krav i forhold til tjenestetilbud og utleiers krav. En utleietjeneste som er en brobygger i kommunikasjon og som følger opp begge parters rettigheter. Her er det også forslag om å endre tjenestens definisjon fra ”bolig” til ”hjem” for å skape eierskap til stedet.

I rapporten «Nye boliger på nye måter» er alle forslagene til nye grep for å øke utleietilbudet beskrevet.

Campen og selve prosessen presenteres av WWN i en Prezi- dokumentasjon.  

World Wide Narrative (WWN) skal arrangere frokostmøte 12. desember hvor Husbanken er invitert med videre i arbeidet. Kanskje danner dette et grunnlag for nye møteplasser hvor ideene bringes videre i samarbeid andre aktuelle aktører. 

Les også artikkelen« flere utleieboliger gjennom innovasjon»