Lillestrøm: Boliger for fremtiden 2016

Start: 03. februar 2016 08:30
Slutt: 04. februar 2016 15:30
Sted: Thon Hotel Arena, Nesgata 1 2004 Lillestrøm
Pris: Se mer info om dette under påmeldingslenke

Norsk kommunalteknisk Forening inviterer til konferansen Bolig for fremtiden 2016.

 
Stikkord for årets konferanse er 

  • Hvordan kan boligprodusentene og kommunene i fellesskap møte utfordringer fremover?
  • Innovasjon i norsk boligbygging – muligheter og utfordringer
  • Nytt fra Husbanken, Boligprodusentene, og IMDI
  • Husleiekontrakter og boligjus

Konferansen er etablert som en viktig møteplass for eiere og forvaltere som bygger, vedlikeholder og stiller boliger til rådighet i kommunene. Alle med ansvar, oppgaver og interesse innen feltet, både lokalt og nasjonalt, inviteres til å delta. Konferansen belyser samspill og beste praksis innenfor kommunal boligforvaltning som grunnlag for best mulig måloppnåelse. Gjennomgående god standard, og høyere vedlikeholdsnivå bidrar til å utjevne levekår og reduserer stigmatisering. Fra politisk hold er det også forventninger om vi innenfor boligfeltet bidrar til å nå klimamålene, og at vi skaper inkluderende og trygge bomiljø.

Målgruppe
Ledere innen kommunal boligforvaltning
Bygg- og eiendomssjefer
Bomiljøkoordinatorer
Boligkonsulenter
Forvalter bomiljø
Boligforvaltere
Driftsledere
Boligsjefer
Politikere
Andre interesserte