Boligeie for personer med utviklingshemming – utfordringer, effekter og incentiver

Start: 03. oktober 2019 10:00
Slutt: 03. oktober 2019 13:00
Sted: Husbanken Midt-Norge, Peter Egges plass 2, Trondheim
Pris: Gratis

Husbanken Midt-Norge inviterer kommuner, forskere, interesseorganisasjoner og Husbankens samarbeidsaktører til seminar for å belyse og diskutere temaet bosituasjon for personer med utviklingshemming.

Rammen for seminaret er den ferske rapporten «Boligeie for personer med utviklingshemming – utfordringer, effekter og incentiver». Rapporten tar for seg ulike sider ved det å eie versus leie bolig for mennesker med utviklingshemming, både sett fra kommunens ståsted og fra brukerperspektiv, og bygger på funn fra tidligere studier innen samme tematikk. NIBR-forsker Kim Christian Astrup vil presentere hovedfunnene fra denne rapporten. Vi vil også få belyst tematikken fra en bruker som har arbeidet med realisering av et slikt prosjekt for sitt barn og Trondheim kommune som forteller hvordan de arbeider med tematikken og videre arbeid for denne gruppen.

Vi har begrenset antall plasser i våre lokaler– Så meld dere på!

Spre gjerne arrangementet videre dersom du vet om noen som vil være interessert i å delta.

Velkommen til et interessant og fremtidsrettet seminar!

Program 3. oktober

Sted: Peter Egges plass 2

10:00 – 10:15 Velkommen
10:15 – 10:30 Regiondirektør Georg Ole Vesterhus om Husbankens arbeid og virkemidler
10:30 – 11:15 NIBR-forsker Kim Astrup om «Boligeie for personer med utviklingshemming – utfordringer, effekter og incentiver»
11:15 – 11:45 Lunsj og mingling
11:45 – 12:00 Steinar Brede om brukerperspektivet og boligprosjektet på Bromstad
12:00 – 12:15 Trondheim kommune om sitt arbeid og videre planer
12:15 – 12:45 Diskusjon og spørsmål
Ca 13:00 Vel hjem!