Tiltaksplaner og handlingsplaner for Bolig for velferd

Tiltaksplan og handlingsplan er utarbeidet av de samarbeidende direktoratene i strategien og forplikter til felles innsats. 

Planene beskriver felles satsningsområder med tiltak mellom to eller flere direktorater og andre innsatser som er sentrale for måloppnåelse i strategien.

Områder vi er særlig oppmerksomhet i 2018 er:  

  • Etablere arbeidsprosesser for helhetlig tilbud av boliger og bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser, som mangler eller risikerer å miste sin bolig
  • Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i en egnet bolig

Tverrdirektoralt samarbeid om å utvikle Veiviseren, og videreutvikling av bedre styringsinformasjon på det boligsosiale feltet vil fortsatt få prioritet i arbeidet med strategien.

last ned

Tiltaksplan Bolig for velferd 2018
Tiltaksplan Bolig for velferd 2017
Tiltaksplan Bolig for velferd 2016
Tiltaksplan Bolig for velferd 2015

 

last ned

Handlingsplan Bolig for velferd 2018 - 2020