Larvik: Nye boformer og bedre bomiljø

Start: 25. september 2018 11:00
Slutt: 26. september 2018 14:00
Sted: Bølgen kulturhus, Sanden 2 i Larvik
Pris: Moderat deltakeravgift, vil bli fastsatt senere

Husbanken inviterer til en konferanse der temaet er både boligene og miljøet omkring dem. Vi vil trekke fram gode og nyskapende eksempler. Det vil bli mulig å melde seg på én av dagene, eller begge. Men sett av datoene nå!

Bomiljøet omfatter både det sosiale og fysiske miljøet rundt oss der vi bor. Den fysiske utformingen påvirker den sosiale aktiviteten og deltakelsen, og begge deler er av stor betydning for folkehelsen. Dette er en av de viktige innsiktene bak arbeidet med områdeløft. Utformingen av selve boligen har også betydning, og nye boformer og ny boligutforming kan gi bedre og mer inkluderende bomiljøer der både barnefamilier og eldre kan trives.

Alle som er interessert i å delta på denne bomiljøkonferansen er velkomne.

Programmet er under utarbeidelse, følg med!