Husbankkonferansen i Tromsø 2018

Start: 31. oktober 2018 09:00
Slutt: 01. november 2018 15:00
Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø
Pris: Dagpakke 1 dag: kr 750. Dagpakke 2 dager: kr 1.500. Middag dag 1: kr 495 (drikke kommer i tillegg). Hotellovernatting kommer i tillegg.
Påmeldingsfrist: 24. oktober 2018 00:00

Barn som lever i fattigdom er en av de største utfordringene i velferds-Norge. Hvordan kan vi skape gode oppvekstvilkår for våre barn og unge, og hva sier forskningen om boligens betydning for barn og unge? Husbanken setter disse spørsmålene på dagsorden ved årets Husbankkonferanse (tidligere kjent som "Vi utfordrer mytene") i Tromsø.

Les det fullstendige programmet her, oppdatert 30. oktober (PDF) 

Husbanken inviterer deg til konferanse om boligplanlegging, boligfremskaffelse og bruk av Husbankens virkemidler. Her får du faglig påfyll, inspirasjon fra andre kommuner og mulighet til å utveksle erfaringer med andre. Konferansen i Tromsø har blitt en populær årlig møtearena for ansatte, administrativ og politisk ledelse i kommunene, fylkeskommunene, byggebransjen, regionale statlige etater, FoU-miljø og interesseorganisasjoner. 

På årets konferanse tar vi utgangspunkt i boligens betydning for barn og unge. Husbanken skal forsterke innsatsen overfor barnefamilier. Dette er noen av spørsmålene som vil bli belyst på konferansen:

  • Hvordan kan kommunene bruke Husbankens økonomiske virkemidler enda bedre?
  • Hvordan bidrar gode boligkvaliteter til et godt oppvekstmiljø?
  • Hvordan planlegger vi gode byer og tettsteder som ivaretar barnas behov?
  • Hva sier forskningen om boligens betydning?
  • Hva er de samfunnsøkonomiske gevinstene?

 

Praktisk info angående påmelding og overnatting:

Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet om du skal delta begge dagene eller kun en av dagene, og om du skal ha middag dag 1. I kommentarfeltet kan du legge inn andre opplysninger vi må ta hensyn til som f.eks. allergier.

Deltaker må selv bestille og betale for overnatting. Trykk her for å komme til bestillingssiden hos Radisson Blu.

Fylkesmannen i Finnmark refunderer utgifter til hotell samt faktiske reiseutgifter etter søknad fra arbeidsgiver (gjelder kommuner fra Finnmark)

Hvis du lurer på noe, kontakt Vigdis Frønning Øien på telefon 45 86 02 06.