Arendal: Husbankkonferansen sør - hvor går boligpolitikken?

Start: 27. november 2019 11:00
Slutt: 28. november 2019 14:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen i Arendal
Pris: se viktige opplysninger nedenfor

Husbanken inviterer alle interesserte til Husbankkonferansen sør 2019, der vi setter søkelyset på boligpolitiske utfordringer og muligheter samt formidle gode eksempler. Her vil også du få anledning til å gi dine innspill til den nye boligmeldingen. Ny frist for påmelding er 10. november.

Dag 1 vil vi sette boligpolitikk i stort på dagsorden, og belyse temaet ut fra Regjeringens og kommunens ståsted. Den nye stortingsmeldingen om boligsosialt arbeid blir et viktig tema. Dag 2 vil du få høre om hvilket handlingsrom kommunene har for å skaffe boliger til alle. Eksempler fra kommuner som har lyktes i dette arbeidet vil bli presentert.

Konferansen ledes av regiondirektør Øystein Djupedal. 

Program

Nedenfor finner du hovedtrekkene i programmet. 

Onsdag 27. november:
Registrering fra kl. 11.00. Lunsj kl. 11.30.
Oppstart kl. 12.15. Slutt kl. 17.30 konferansens første dag. Middag kl.19.30.

 • Husbanken – en samfunnsutvikler, ved Osmund Kaldheim, administrerende direktør
 • Regjeringens nye boligmelding, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 • Hva gjør vi - og hva ønsker vi oss i boligmeldingen? ved nyvalgte ordførere m.fl.

 • Mot et større kommunalt handlingsrom i boligpolitikken? ved Berit Irene Nordahl forskningssjef, OsloMet

 • Finnes det andre måter å bo på? ved Erling Dokk Holm, førsteamanuensis, NMBU

Torsdag 28. november:
Oppstart kl. 09.00. Avslutning med lunsj kl. 13.00.

 • Hvordan kan kommunene skaffe boliger til alle? ved Erik Plathe, seniorplanlegger Asplan Viak

 • Sosial bærekraft i boligplanleggingen, ved Anne Skjævestad, PhD-kandidat og seniorrådgiver, Husbanken sør

 • Kristiansand kommune, vinner av statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling - hva gjør vi og hvilke planer har vi? ved virksomhetsleder Venke Moe

 • Barna først: Hvordan sikre barn i familier med lav inntekt gode boforhold?
  Eksempler fra Drammen kommune, ved rådgiver Glenny Jelstad, Ringerike kommune og Kongsvinger kommune, ved fagansvarlig Sveinung Sulutvedt, NAV Kongsvinger
  Hva sier barna? Funn fra intervju med barna i innovasjonsprosjektet "En U-sving til bedre bolig" i Larvik, ved dosent Ellen Andvig, 
 • Boligpolitisk strategi for Asker - fra plan til gjennomføring, ved Kristine Andenæs, seksjonsleder, Asker kommune

 • Avslutning om Husbankens bidrag framover, ved Øystein Djupedal, regiondirektør 

Viktige opplysninger
Å delta på konferansen er gratis. 

Overnatting betales av den enkelte deltaker. Betaling skjer ved utsjekk fra hotellet. Hvis du er rask til å melde deg på, vil du får rom på konferansehotellet, Clarion Hotel Tyholmen for kr. 1 140. Ved stor pågang, er det mulig å få rom på Thon Hotel Arendal for kr. 1 345.

Påmeldingen er bindende. Ved manglende oppmøte, vil deltakere bli fakturert for påløpte utgifter.

Husbanken forbeholder seg retten til å prioritere antall deltakere fra hvert arbeidssted.

Frist for påmelding: 10.november. 


Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Anita Pettersen – anita.pettersen@husbanken.no   
Lillian Post - lillian.post@husbanken.no 
Åse Marie Landsverk - aase.marie.landsverk@husbanken.no