Arendal: Hvor ble det av boligpolitikken?

Start: 27. november 2019 12:00
Slutt: 28. november 2019 14:00
Sted: Clarion Hotel Tyholmen i Arendal
Pris: se informasjon nedenfor

Husbanken sør inviterer alle interesserte til Husbankkonferanse Sør 2019, der vi setter søkelyset på boligpolitiske utfordringer, gode eksempler og virkemidler. Det vil bli mulig å melde seg på én av dagene, eller begge. Men sett av datoene nå!

Dag 1 vil vi sette boligpolitikk i stort på dagsorden. Boligpolitikken er overraskende fraværende i den offentlige debatten, selv om det for alle er noe av det aller viktigste. Den første konferansedagen vil vi belyse temaet ut fra Regjeringens og kommunens ståsted.

Dag 2 vil vi høre om hvilke virkemidler og handlingsrom kommunene har for å skaffe boliger til alle, og presentere gode eksempler fra kommuner som har lyktes i dette arbeid.

Programmet er under utarbeidelse, og publiseres så snart det er klart.
Reise og overnatting betales av den enkelte, andre utgifter dekkes av Husbanken. Vi kommer tilbake til informasjon om bestilling av hotell mm.

Velkommen til høstens store konferanse i Arendal!

Med vennlig hilsen

Øystein Djupedal
Regiondirektør

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:
Anita Pettersen – anita.pettersen@husbanken.no   
Lillian Post - lillian.post@husbanken.no
Åse Marie Landsverk - aase.marie.landsverk@husbanken.no