Boligkonferanse i Ålesund

Start: 13. juni 2018 10:00
Slutt: 13. juni 2018 16:00
Sted: Quality hotell Waterfront, Ålesund
Pris: 600
Påmeldingsfrist: 07. juni 2018 14:00

Husbanken og Ålesund kommunale eiendom inviterer til boligkonferanse i Ålesund. Målgruppa er kommuner, utbyggere, utleiere, eiendomsmeglere og andre som er opptatt av hva som rører seg på boligområdet.

Foreløpig program

10.00 - 10.20 Velkommen til konferansen v/Husbanken. Presentasjon av Husbankens virkemidler bl.a grunnlån til bygging og oppgradering v/Birger Jensen, Husbanken.

10.20 - 10.50 Ålesund kommune: Hvordan kan kommunen og bransjen samarbeide? v/Bjørnar Helland daglig leder Ålesund kommunale eiendom KF og Ragnhild Hanken Skjong, Ålesund kommune. 

10.50 - 11.00 Påfyll kaffe

11.00 - 11.30 Skolegata i Kristiansund - omsorgsboliger som borettslag. Et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og KBBL v/Vidar Solli adm.dir i KBBL og Bjarne Sandvik, Kristiansund kommune. 

- Presentasjon Kristiansund kommune
- Presentasjon KBBL

11.30 - 11.50 Mikrohus - hva er det og hvor bygges de v/Anne Camilla Vaalund/Husbanken.

11.50 - 13.00 Lunsj og mingling

13.00 - 13.30 Salg av kommunale boliger, erfaring med leie til eie /v Martin Erlandsen, rådgiver i Trondheim kommune.

13.30 - 14.15 Gode eksempler på bruk av virkemidlene startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning i kommunene

- Haram kommune 

14.15 - 14.30 Kaffe

14.30 - 15.00 Tid for fornyelse - behov for oppdaterte retningslinjer for startlån i kommunene v/Vigdis Ulleberg og Alexander Sotberg, Husbanken.

15.00 - 15.30 Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem, siste nytt fra Husbanken v/Wenche Ervig, Husbanken. 

15.30 Vel hjem!