Bolig for velferd

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid er en milepæl for norsk velferdspolitikk. Fem departementer står bak strategien, som skal samordne og målrette den offentlige innsatsen slik at flere kan få mulighet til å bo godt og trygt.