Bodø: Husbank-konferansen 2018

Start: 23. april 2018 10:30
Slutt: 24. april 2018 14:00
Sted: Radisson Blu Hotel, Bodø
Pris: 500,- / 1.000,-
Påmeldingsfrist: 19. april 2018 16:00

Husbanken Bodø inviterer kommunen i Nordland, Sør- og Midt-Troms og Svalbard til konferanse om boligfinansiering, boligfremskaffing, brukermedvirkning, innovasjon og forskning.

Program for dagene.

Påmelding og overnatting

Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet om du skal delta begge dagene eller kun en av dagene, og om du skal ha middag dag 1. I kommentarfeltet kan du legge inn andre opplysninger vi må ta hensyn til som f.eks. allergier.

Deltaker må selv bestille og betale for overnatting. 

Priser:

Dagpakke 1 dag: kr 500

Dagpakke 2 dager: kr 1.000

Middag dag 1: kr 400 (drikke kommer i tillegg)

Hotellovernatting kommer i tillegg.

Her finner du presentasjonene fra Husbank konferansen.

Deltakerliste

Dag 1:

Åpning / Hva er Husbanken opptatt av i 2018

Startskudd, digitalt – enkelt - effektivt

Eie først – Hjelp til barnefamilier med behov for stabil bolig

Leie til eie – En spisset modell av Housing First

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

«Robuste boliger» i Melhus kommune

NAV Hjelpemiddelsentrals bidrag til boligsosialt arbeid - virkemidler for tilrettelegging av bolig

Brukermedvirkning for å gi mer treffsikre tjenester og boliger

Dag 2:

Hva er en Tilvisningsavtale?

Definere et boligbehov, prosessen med utlysning av tilvisningsavtaler

Erfaringer med tilvisningsprosjekter

U31 – Bærekraftig og sosialt boligprosjekt for unge

Å forstå hvordan flyktninger gjenskaper en «hjemmefølelse» i vertslandet

Hvem er vanskeligstilt i min kommune?

Til ettertanke

Hva nå da?