Simulator for beregning av tilskudd knyttet til kommunale utleieboliger

En enkel simulator viser husleiens betydning for økonomien i prosjektet.

Formålet er blant annet å legge til rette for dialog og felles forståelse for premissene knyttet til finansiering av kommunale utleieboliger.
Simulatoren viser sammenhengen mellom husleienivå, bostøtte og boligtilskudd. Den er primært beregnet for bruk av kommunen, men kan også benyttes av andre aktører som er involvert i fremskaffelsen av kommunale utleieboliger.
Resultatene fra simuleringen og dialogen med søker utgjør en viktig del av vurderingen for finansiering i Husbanken.

Du starter simulatoren ved å klikke her.

For tekniske spørsmål, klikk her for å sende epost