Baldurfilm dokumenterer Housing First prosjekt i Trondheim

I 2012 startet Trondheim kommune et prosjekt for å prøve ut metodikken kalt Housing First. I 2014 /2015 skal Baldurfilm dokumentere prosjektet i Trondheim. Her får du en liten smakebit av dokumentaren.

Her får du en smakebit fra noe av filmen så langt. Anders Nilsen er (th) prosjektleder for Housing First i Trondheim.

Housing First en modell og en arbeidsmetode utviklet i New York under benevnelsen «Pathways to housing». Modellen har en rekke prinsipper som bør eller skal følges, og til tross for noen tilpasninger til den lokale virkeligheten, har man i Trondheim vært så tro mot modellen som mulig.

Housing First i Trondheim

I 2012 var 350 bostedsløse i Trondheim, hvor 61 % av disse var langvarig bostedsløse. De mest utbredte problemene var blant rusmisbrukere og psykisk syke. Kommunen ønsket derfor å prøve ut og utvikle nye metoder for å oppnå en stabil bosituasjon for langvarig bostedsløse med rus- og psykiatriproblemer.

I Housing First-prosjektet bosettes de bostedsløse i kommunale utleieboliger spredt rundt i kommunen, og alle tilbys ordinære leiekontrakter uten særskilte vilkår eller spesielle bestemmelser. Et mål i prosjektet er at leietakerne etter endt leieperiode skal kunne kjøpe leiligheten.

Arbeidet er organisert etter prinsippene om «Intensive case management», og et team av medarbeidere har klare avtaler om hjemmebesøk minimum en gang pr. uke. Kommunen har i prosjektet gjort seg positive erfaringer med å jobbe i tråd med Housing first-metodikken, og opplever minimalt av utkastelser og klager.

Prosjektleder Anders Nilsen melder om at det per desember 2014 er 25 deltakere i prosjektet. 5 nye deltakere skal fases inn i prosjektet i disse dager. Prosjektperioden er nå utvidet til ut 2015, og prosjekt har fått tilført to nye prosjektmedarbeidere. Målet for prosjektet er å bosette til sammen 40 personer.

Av Kristin Myraunet Hals og Merethe Bentzen