Arendalsuka 2018: Kan samskaping gi nye innovasjonsgevinster på det boligsosiale feltet?

Start: 16. august 2018 15:30
Slutt: 16. august 2018 16:45
Sted: Husbanken sør Arendal, 5.et. Eurekabygget, Kystveien 2
Pris: Gratis og åpent for alle

Sosial innovasjon gir nye løsninger på boligutfordringer. Hva gjør dette mulig? To spennende innovasjonsprosjekter, samskapingsprosjektet «En U-sving til bedre bolig i Larvik» og Asker Velferdslab blir presentert.

I Larvik har kommunen, NAV, Frivilligsentralen og Universitetet i Sørøst-Norge samarbeidet nært med fem inntektssvake familier om deres egne boligbehov og boligsituasjon det siste året. Prosjektet «En U-sving til bedre bolig» baserer seg på en kombinasjon av flere innovasjonsmodeller og teorier som aldri har vært prøvd tidligere. Prosjektet har demonstrert at radikal samskaping kan gi overraskende resultater – for alle parter. Prosjektet viser at samskaping er noe mer enn et fikst nytt ord.

Asker kommunes Velferdslab gir innbyggere med en vanskelig livssituasjon et samordnet og helhetlig tjenestetilbud. Modellen gjør det mulig å systematisk aktivisere ressurser i lokalsamfunnet og hos innbyggerne. Alle relevante tjenester i kommunen, samt eksterne partnere, samarbeider med mål om å bedre levekår og livskvaliteten til enkeltfamilier. Til grunn for velferdslaben ligger en investeringstankegang: Hva om kommunen tenker som en investor som investerer i mennesker, og ikke bare er en forvalter av saker?

Det blir en times prat om mulighetsrom, rammebetingelser, politisk mot og gjennomføringsevne. Kom og hør erfaringene og delta i diskusjonen!

Medvirkende: 
Lars U. Kobro, Seniorforsker, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon, USN
Bjørn Z. Ekelund, Organisasjonspsykolog og prosjektleder for U-sving-prosjektet
Ingrid Blichfeldt, Rådgiver, Asker kommune
Møteleder: Anne Romsaas, KS

Enkel servering 

Lenke til arrangementet på Facebook 

Det er svært vanskelig å finne parkering i Arendal under Arendalsuka. Reis kollektivt eller vær ute i veldig god tid. 
Gående og ute i siste liten? Du kommer fra Pollen til Husbankens lokaler i Kystveien 2 på 2-3 minutter ved å gå gjennom Pollen-hus.    

Kontaktperson for arrangementet:
Åse Marie Landsverk, Husbanken sør'
Post@husbanken.no
Mobil: 995 33 885