Under leieforholdet

De grunnleggende saksbehandlingsregler i forvaltningsloven eks. om habilitet og taushetsplikt gjelder i leieperioden selv om det ikke fattes noe vedtak. For øvrig reguleres leieforholdet av leieavtalen og husleieloven. Kommunen går fra å være søknadsbehandler til å være utleier og beboeren går fra boligsøker til leietaker.

Om husleieloven generelt se Forbrukerrådet.