Anskaffelser - tabell med henvisninger

Type anskaffelse Lov Forskrift (FOA)
Kjøp av eksisterende  bygg Utenfor loven som gjelder varer og tjenester, bygg/anlegg jf §3 Utenfor forskriften. Fremgår eksplisitt av FOA §1-3 (2) bokstav b.
Leie av eksisterende bygg Loven gjelder. Utleie anses som en tjeneste (KOFA 2007/20) Utenfor forskriften jfr. FOA §1-3 2) bokstav b.
Leie av bygg som skal bygges Loven gjelder (uansett om man karakteriserer som leie eller bygge/anleggskontrakt), §3 Utenfor forskriften (KOFA 2007/124), forutsatt at det er en reell leiekontrakt og ikke et tilrettelagt eierskifte (KOFA 2009/16)
Bygge- og anleggskontrakter Loven gjelder, §3 Forskriften gjelder, FOA §1-3