Standardkontrakter

Oversikt over de viktigste kontraktene knyttet til oppføring av boliger og arbeider på fast eiendom. Kontraktene er særskilt tilpasset deg som er forbruker, og må benyttes når det søkes om finansiering i Husbanken.

Kontraktene dekker forhold knyttet til bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven. Personkunder som søker lån fra Husbanken må benytte disse kontraktene.

    Alle kontraktene som står omtalt nedenfor finner du på standard.no.

Du kan lagre blanketten i standard.no's systemer mens du fyller den ut. Blanketter kan lagres i 3 måneder og i denne perioden kan du endre og skrive den ut så ofte du ønsker. Lagrede blanketter vil bli slettet etter 3 måneder.

Byggblankett 3425
Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig (kataloghus) som skal settes opp på forbrukerens tomt.

Byggblankett 3426
Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av selveierbolig som skal settes opp på forbrukerens tomt.

Byggblankett 3427
Kontrakt om rett til tomt med selveierbolig/andel i borettslag som ikke er fullført.

Byggblankett 3428
Kontrakt om rett til tomt med nyoppført selveierbolig/andel i borettslag. Benyttes når kontrakten underskrives etter at entreprenøren har fullført arbeidet.

Byggblankett 3429 A
Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for selveierbolig, herunder fritidshus. Bør benyttes dersom selger/bortfester av tomten senere skal utføre byggearbeidene.

Byggblankett 3429 B
Kontrakt om planlegging og oppføring av selveierbolig, herunder fritidshus, på tomt som forbrukeren tidligere har ervervet fra entreprenøren, med byggeklausul. Bør benyttes når byggblankett 3429 A ble brukt for avtale om tomten.

Byggblankett 3404
Kontrakt om byggesett til bolig og andre bygninger. Bør benyttes når kontrakten bare omfatter selve byggesettet og ikke oppføring av byggesettet.

Byggblankett 3501
Avtale om arbeider på fast eiendom. Bør benyttes ved utbedrings/vedlikeholdsarbeider og lignende når avtalt vederlag er 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp) eller mer. 

Byggblankett 3502
Avtale om arbeider på fast eiendom. Bør benyttes ved utbedrings/vedlikeholdsarbeider og lignende når avtalt vederlag er mindre enn 1,5 G (Folketrygdens grunnbeløp)

Blankettene nedenfor gjelder overtakelsesforretning

Byggeblankett 8430 C
Innkallingsbrev - forbrukerforhold

Byggeblankett 8430 D
Overtakelsesprotokoll - forbrukerforhold

Byggeblankett 8430 E
Mangelliste - forbrukerforhold

Opphavsrett
Det er ikke tillatt å kopiere, gjengi og spre blankettene f eks gjennom publisering på nettsider uten etter særskilt tillatelse fra Standard Online AS. For spørsmål om slik tillatelse, ta kontakt med Standard Online AS.