Vilkår - trekk i trygd

På NAVs nettsider fremkommer det at trekk i trygd til husleiebetaling bare kan finne sted der vilkårene for tvungen forvaltning er til stede. Også når det avtales slikt trekk må vilkårene være oppfylt. Temaet er også berørt i KBLs Boligmeldingen 2/09.