Særlige regler for kommunale utleieboliger

Det gjelder særlige regler når kommunen leier ut bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Her finner du juridiske betraktninger knyttet til kommunen som utleier.