Krav om måling av radon i utleieboliger fra 2014

Fra 1. januar 2014 blir det krav om at alle utleiere må ha målt radonnivået i boligene de skal leie ut. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut offentlig og privat inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner omfattes hvis beboer betaler leie.

Hvert år dør det ca 300 mennesker av lungekreft grunnet radongass i inneluften. er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Helsefaren med oppstår når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

Statens stråleverns nettsider finner du mer informasjon om grenseverdier for , hvordan du måler radonverdi og aktuelle tiltak.