Kjøp og salg av bolig

Aktuelle lover for kjøpe og salg av bolig.

Avhendingslova regulerer kjøp og salg av bolig

Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften), stiller krav til finansforetak som yter lån med pant i bolig.

Forbrukerrådet har egne temasider om;

Til deg som vurderer å kjøpe bolig med lavt innskudd og høy fellesgjeld, informasjonshefte utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet

Skatteetaten har mer informasjon om skatt og salg av bolig.