Eid bolig

Det finnes ulike eieformer for bolig. Hvilke regler som gjelder er avhengig av eierformen.  

Eid bolig i borettslag

Rettslige problemstillinger knyttet til å organisere studentboliger som borettslag er behandlet i en utredning.

Borettslag med høy fellesgjeld

Det er utarbeidet tre hefter rettet mot kjøpere og beboere i borettslag med lavt innskudd og høy fellesgjeld. (Utgiver Kommunal- og regionaldepartementet)

Eierseksjoner

Med eierseksjon menes sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen. 

Sameie

Sameieloven gjelder når to eller flere eier noe sammen på en slik måte at rettighetene deres er fordelt utfra avtalte delingstall/grad av eierskap. Et sameie som ikke er en eierseksjon, foreligger hvor noen eier en eiendom sammen uten at denne er seksjonert. Ektefeller eller samboere som kjøper en bolig sammen er eksempel på slikt sameie. Også dette sameieforholdet omfattes av sameieloven med mindre annet er avtalt.

Andre eierboliger

Andre eierboliger kan være eierseksjoner som eneboliger, rekkehus og tomannsboliger. For disse finnes det ingen egen lov. Men de berøres av:

Aksjeleiligheter

Aksjeleiligheter opprettes ikke lenger, men det finnes en del leiligheter organisert som i aksjeselskap på bruktmarkedet.