Anskaffe kommunale utleieboliger

Kommunens arbeid med å framskaffe kommunalt disponerte boliger, må følge regelverket for offentlige anskaffelser. Regelverket for offentlige anskaffelser omfatter kjøp av varer, tjenester og bygg- og anlegg. Men regelverket gjelder ikke for kjøp av eksisterende boliger.

Tabellen viser når lov og forskrift for anskaffelser gjelder
Type anskaffelse Lov Forskrift
Kjøp av eksisterende bygg nei nei
Leie av eksisterende bygg ja nei
Leie av bygg som skal bygges ja nei
Bygge- og anleggskontrakter ja ja

Tabell med henvisninger

Mer om skillet mellom kjøp og bygge- og anleggskontrakter

Avtaler om erverv av bygninger som ikke eksisterer på avtaletidspunktet vil lett måtte kategoriseres som en ”bygge- og anleggskontrakt”. En avgjørelse i klagenemnda for offentlige anskaffelser omhandler en kommunes anskaffelse av to bygninger som ikke eksisterte på avtaletidspunktet. Den ene saken ble ansett som kjøp og den andre som en bygge- og anleggskontrakt (KOFA 2009/1).

  • Kommunen ble kontaktet først når leilighetene var ferdig prosjektert. Det kun ble gjort mindre justeringer for å tilpasse kommunens behov. Denne kontrakten ble ansett som kjøp.
  • Kommunen og utbygger samarbeidet om prosjekteringen. Detaljprosjekteringen ble overlatt til utbygger og kommunen skulle kjøpe det ferdige bygg. Dette ble ansett som en bygge- og anleggskontrakt.

Husbanken og Konkurransetilsynet arrangerte i 2010 et seminar om anskaffelse av kommunalt disponerte boliger. Under er foredragene fra seminaret:

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.