Boligrett

Dette fagområdet er fjernet fra Husbanken.no.

På veiviseren.no kan du finne informasjon om lover, ansvar og oppgaver fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer innenfor bolig- og tjenesteområdet.