Statsbudsjettet er positivt for leiemarkedet

- Regjeringens forslag til statsbudsjett gir oss gode økonomiske virkemidler i arbeidet med å sikre at alle skal bo godt og trygt. Det er også klokt å øke rentemarginen, mener husbankdirektøren.

- En styrking av tilskudd til utleieboliger på over 50 millioner kroner til en tilsagnsramme på 572  millioner kroner, heving av boutgiftstaket i bostøtte og  en økning i både tilskudd til tilpasning og etablering gir Husbanken muligheter til å styrke den delen av boligmarkedet som trenger vårt supplement, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken. En styrking av tilskudd til studentboliger tilsvarende 1300 nye studentboliger vil også bidra til å lette et presset utleiemarked.

Regjeringen går inn for å heve rentemarginen i Husbanken fra 0,5 til 0,75 prosentpoeng.  Begrunnelsen er den store forskjellen mellom Husbankens renter og rentenivået i det private kredittmarkedet.
- Husbanken skal være et supplement og ikke en konkurrent i markedet. Vi har sett av etterspørselen at rentevilkårene våre er svært attraktive. Dette er en nødvendig og riktig justering, mener Øistensen.

Les mer om rentvilkårene og konsekvenser av endret rentmargin her.

Les  mer om Husbanken i Statsbudsjettet på Kommunal- og regionaldepartementets nettsider  her