Navarsete vil høre deg

Hva er en god bolig, hvilke erfaringer har du fra leiemarkedet og har du noen smarte råd og tips? Nå åpner Regjeringen bloggen sin for dine innspill i boligpolitikken.

NOU'en om boligpolitikken, Rom for alle, ble lagt fram i høst. Denne har vært på høring og svarene danner grunnlag for meldingen som Regjeringen skal legge fram. Nå ønsker kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete å høre hva folk flest mener. Via en blogg kan du fram til 1. juli gi dine innspill. Du kommer til bloggen via denne lenken: http://blogg.regjeringen.no/boliginnspill/