Drammen: Drammenskonferansen 2017

Start: 15. mars 2017 08:30
Slutt: 15. mars 2017 16:00
Sted: Union Scene, Drammen
Pris:

Velkommen til en ny Drammenskonferansen. I år er temaet innovative boligkonsepter for alle. Programmet er nå lagt ut.


Foto: Inger Lise Zamata /Drammen fotoklubb

Foto: Inger Lise Zamata /Drammen fotoklubb

Sted: Union Scene i Drammen. Adr. Grønland 60, 3045 Drammen
Tid: Kl. 08.30-16.00 – onsdag 15. Mars 2017

Drammenskonferansen 2017 er for deg som har behov for å komme videre fra diskusjonen om vi enten skal bygge tett og høyt og holde kostnadene nede, eller velge kvalitet og innovative løsninger. Vi inviterer til en dag med inspirasjon og ny kunnskap om hvordan man både kan styrke bokvaliteter, og samtidig redusere ressursbruken.

Konferansen handler om innovative boligkonsepter og handlingsrommet for en ny type boligutvikling. Vi skal vise fram et mangfold av muligheter, noe som avspeiler en økende bredde av behov og ønsker. «Innovative boligkonsepter for alle» betyr nye løsninger som legger til rette for gode boligområder der alle kan bo, og som samtidig ivaretar andre samfunnsbehov.

Program og informasjon i forbindelse med påmelding