Drammen: Boligmarkedet - hva skjer?

Start: 19. oktober 2016 09:00
Slutt: 19. oktober 2016 10:30
Sted: Husbankens lokaler i Drammen, Papirbredden 3, 1. etasje
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 18. oktober 2016 15:00

Boligmarkedet er under sterkt press og er debattert titt og ofte i media. Husbanken inviterer våre samarbeidspartnere til frokostmøte for å få økt kunnskap om boligmarkedet og sammenhengen med resten av økonomien.

 
Foto: Husbanken

 

Forsker Anders Grøn Kjelsrud fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil først gi en analyse av boligmarkedet. Han vil blant annet se dette i lys av den samlede konjunkturutviklingen, i dag og prognoser to til tre år fram i tid.

 

Strategidirektør i Husbanken Bjørn Johan Pedersen vil redegjøre for Husbankens rolle i boligmarkedet i dag.

 

Deretter gis det muligheter til spørsmål og debatt.

 

Vel møtt til et meget spennende tema!

 

NB! Det blir som vanlig frokostservering fra kl. 08:30