Beregne tilbakebetaling av tilskudd

Tilskudd gitt til privatperson som bygger egen bolig har en avskrivningstid på 20 år. Ved salg av boligen i denne perioden kan tilskuddets restverdi kreves tilbakebetalt.

Det er altså kun ved boligsalg i avskrivingsperioden som oppnår høyere pris enn faktisk byggekostnad (dvs prosjektkostnad fratrukket tilskudd) at tilskuddets restverdi kan kreves tilbakebetalt. Tilbakebetalingsbeløpet skal imidlertid aldri være større enn overskuddet ved salg av boligen.

  • Tilskuddet avskrives over 20 år
  • Ved salg av bolig skal ikke avskrevet tilskudd tilbakebetales
  • Andel tilskudd som skal tilbakebetales skal ikke overstige overskudd ved salg av boligen. 

Beregn tilbakebetaling her: