Strategisk regionalt samarbeid for økt boligetablering

De syv Hardangerkommunene i Flytt til Hardanger-prosjektet har jobbet for en felles strategi for boligutvikling i regionen. Det regionale strategidokumentet skal nå innarbeides i kommuneplanene.

Prosjektet har utarbeidet en regional strategi (lenke) for boliger i Hardanger, og strategidokumentet er en godt gjennomarbeidet analyse og tiltaksplan for kommunenes arbeid for å skape økt tilflytting og attraktive bomiljø i regionen.

Fagdag bustad

Det ble i juni avholdt en fagdag i Granvin hvor blant annet ordførere, rådmenn, Hordaland Fylkeskommune, planavdelingen fra Fylkesmannen i Hordaland og Husbanken deltok. Under Fagdag Bustad i Flytt til Hardanger-prosjektet ble det presentert status, utfordringer og interessante eksempler fra kommunene som er med i Hardangerrådet, samt andre aktører i regionen.

Ordførerne i Ulvik, Ullensvang og Kvam orienterte om sitt arbeid med boligetablering i kommunene, og hvordan Flytt til Hardanger-prosjektet gir resultater i kommunenes planarbeid.

Det regionale strategidokumentet for bolig i Hardanger er et viktig utgangspunkt for samfunns- og arealdelen i kommunenes arbeid med kommuneplan.

Regionalt samarbeid i Hardanger
Jobbet med strategidokumentet. Fra venstre: Ebbe Dam Meinild, Granvin kommune, Anette Hjeltnes, prosjektleiar i Flytt til Hardanger og Kent Håkull, Ullensvang kommune. Foto: Torben Tøsse Blindheim/Husbanken

Fylkesmannen roser den regionale strategien

Planavdelingen ved Fylkesmannen i Hordaland er imponert over arbeidet som er gjort i Hardanger, og mener at Flytt til Hardanger-prosjektet har lagt fundamentet for gode kommuneplaner.

Fylkesmannen ønsker å bidra til nye boliger i Hardanger, og mener at statlige aktører må være løsningsorientert i møte med  kommunene. 

- Flytt til Hardanger har lagt fundamentet. Det er opp til kommunen å nedfelle gode arealdeler i sine kommuneplaner. Vi ønsker å komme med tidlig, slik at vi kan legge til rette for å gjennomføre planene, sier fagdirektør Svein Kornerud ved avdeling for Kommunal- og samfunnsplanavdeling hos Fylkesmannen i Hordaland.

- Alle instanser må inn i starten. Da får vi større fokus på kommunen som helhet. Vi ønsker jo å tilrettelegge for der folk vil bo, og jo tidligere Fylkesmannen er inne i bildet, jo mindre er sannsynligheten for motsegn. Her er det mulig å spare mye unødvendig tid og arbeid, sier Kornerud.

Fagdagen i Granvin ble en god dialog mellom representanter fra fylkesmannen og politikere i Hardanger, og meningen er at det gode samarbeidet i Hardanger skal stå seg etter at Flytt til Hardanger-prosjektet avsluttes i 2015.

Les tidligere artikkel om prosjektet i Hardanger

Publisert av Torben Tøsse Blindheim