Rapporter fra Boligetablering i distriktene

Her finner du alle rapportene som er laget fra myndighetenes satsing på boligetablering i distriktene i perioden 2012-2014.