Veileder for tilskuddsmottakere

Nyttig informasjon for kommuner som har mottatt tilskudd til boligetablering i distriktene.

 
info signVeileder
calculatorBeregn tilbakebetaling

Satsingsperioden var i tidsrommet 2012-2014. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskuddet.