Hvordan skape økt sirkulasjon i boligmarkedet?

Et ensartet boligmarked gir lav omsetning til lave priser, mens et variert boligtilbud skaper økt sirkulasjon i markedet.

Boligtilbudet i små kommuner er ofte ensartet med eneboliger av ulik alder og tilstand. Typisk er at de ikke oppfyller markedets behov. For også i mindre kommuner er det mange som etterspør lettstelte leiligheter.  

FINN: Leiligheter i distriktene. Eksempler fra finn.no.

Både unge og eldre innbyggere kan være interessert i å bo i leilighet sentralt. Får de muligheten til det, vil det igjen kunne frigjøre eneboliger som er interessante for småbarnsfamilier.

  • Samarbeid med eiendomsaktører om å fremskaffe et mer variert boligtilbud både for utleie og eie.
  • Legg til rette for et variert tilbud av sentrumsnære boliger med nærhet til barnehage og skole, og butikk og kulturtilbud.
  • Vurder potensialet i ombygging av sentrumsnære tomme bygg til leiligheter. Med tiden vil flere få behov for mer lettstelte leiligheter med vaktmestertjenester som vedlikehold og snørydding.   

Mer informasjon: