Hvordan legge til rette for økt boligbygging?

Attraktive tomteområder er viktig for utbyggere som skal bygge boliger for salg eller utleie, og for private som skal bygge egen bolig.

Innbyggernes boligpreferanser endres med tiden. Kommunen bør vurdere om det er behov for å revidere tomtearealene i arealplanen.

Kommunen kan også kunngjøre tomtetilbudene på sin hjemmeside med kart og bilder slik at interesserte kan få et raskt overblikk, for eksempel slik som Sømna kommune har gjort.

TOMTER PÅ NETT: Eksempel fra Sømna
  • Gå gjennom og revider tomtearealene slik at de mest attraktive arealene reserveres til boligbygging.
  • Legg ut tomtefelt på kommunens hjemmesider slik at interesserte lettere kan vurdere tilbudene.
  • Vurder å gi byggesøknader prioritert saksbehandling.

Mer informasjon: