Hvordan bidra til bedre forvaltning av kommunal boligmasse?

Ta en aktiv rolle når det gjelder å forvalte boligmassen. Dette sikrer økonomi til drift og investeringer, og at kommunen har boliger i henhold til behovene.

Kommuner som har erfaring med dette, anbefaler følgende tiltak:

FØLG OPP: De kommunale boligene og beboerne. (Foto: Arvid Olsen/Husbanken)
  • Vurder den kommunale boligmassen. Kartlegg tilstanden i alle kommunale boliger når det gjelder boligtype, beliggenhet, samt historikk over og behov for vedlikehold.
  • Avklar hvilke boliger som skal beholdes og oppgraderes, og hvilke som ikke lenger dekker kommunens behov og kan selges. Inntekter fra salg kan dekke oppgradering av andre boliger.
  • Kartlegg beboernes behov for et fortsatt kommunalt boligtilbud. Vurder hvem som kan fortsette å bo som de gjør, og hvem som har behov for et bedre egnet boligtilbud.
  • Vurder hvilke beboere som er i stand til å skaffe seg egen bolig, enten i det private markedet, eller kan tilbys å kjøpe den kommunale boligen. De fleste er tjent med å bo i egen bolig, så fremt det er mulig.
  • Samle forvaltningen av boligmassen under én felles enhet. Det sikrer bedre kontroll og enklere drift.
  • Tidsavgrens husleiekontraktene. Det sikrer gjennomstrømming i de kommunale boligene, og gir anledning til husleieregulering og vedlikehold. 
  • Vurder husleienivået. For lav husleie gir lite midler til vedlikehold og bidrar ikke til å få private utleiere på banen.

Mer informasjon: