Flere bosetter seg i Grong

Grong kommune har deltatt i forsøksprosjektet boligetablering i distriktene, som er en av flere grunner til at folketallet i kommunen er stigende for første gang siden år 2000.

Folketallet i kommunen har steget jevnt og trutt de siste 3 årene og ved utgangen av mars i år var det 2479 bosatte i kommunen.

- Dette er vi svært godt fornøyd med sier ordfører Skjalg Åkerøy som nå øyner sjansen til å passere 2500 i løpet av året. Vi mangler bare 21 for å nå dette målet og da bør det være realistisk å passere denne milepælen i løpet av 2014. Sist Grong hadde over 2500 innbygger var i 2003.

Årsaken til folketallsøkningen i kommunen skyldes flere forhold, mener ordføreren.
- Bosetting av flyktninger er en av grunnene til økt folketall. I tillegg tror vi også at prosjektet bolyst, som vi har kjørt de siste to årene, har gitt resultater da vi har hatt stort fokus på dette med både integrering og trivsel for de som flytter til kommunen. Vi ser også at flere ungdommer kommer tilbake til Grong og bosetter seg her med egen familie. Dette er meget positivt og tyder på at den målbevisste satsing har gitt resultater, sier ordføreren.


Ordfører Skjalg Åkerøy er godt fornøyd med at befolkningstallet øker i kommunen. Bak det nye boligfeltet i mediåmarka, der de to første nybyggerne er i gang med å realisere boligdrømmen i Grong. (foto: Grong kommune)

Viktig med tilgang på bolig
Grong er en av 12 kommuner som er med på forsøksprosjektet boligetablering i distriktene. For de som ønsker å bygge seg bolig i Grong har kommunen tilbydd et tilskudd på inntil 600.000.-

- Skal vi klare økt tilflytting tror jeg et av de viktigste virkemidlene er tilgang på bolig. Det at vi ble med på det dette forsøksprosjektet har også hatt positiv innvirkning på aktiviteten på boligmarkedet. Så langt har dette resultert i at vi allerede har fått syv nye boligenheter. Positivt er det selvsagt også at vi nylig har fått anlagt to nye boligområder. På det ene feltet er allerede tre nybyggere i gang med å realisere boligdrømmen ved hjelp av dette tilskuddet, sier ordfører Skjalg Åkerøy. To av disse boligene skal ha utleiedel. I tillegg er to eneboliger under planlegging. Til sammen 14 boligenheter vil være resultatet fra forsøksprosjektet.

Bolig bygd av byggfagelever
En av boligene som er finansiert med denne tilskuddsordningen er en utleiebolig som disponeres av Grong kommunale boligstiftelse. Boligen ble oppført av elever ved Grong VGS og Olav Duun VGS i løpet av skoleåret 2013/2014 og noen har allerede flyttet inn. Boligen ble bygd som passivhus og ble dermed det første passivhuset i kommunen. – Dette prosjektet har vært lærerikt både for kommunen, elever, lærere og mange lokale aktører i bygningsnæringen, sier Sigve Hallager i Grong boligstiftelse.

Les mer om elevprosjektet i Grong

Publisert av Birger Jensen