– Flytt hjem til Grong!

Med boliger og arbeidsplasser ønsker Grong kommune å lokke utflyttet ungdom hjem til bygda.

Kommunen har lav arbeidsledighet, og både næringslivet og kommunen har problemer med å rekruttere arbeidskraft utenfor kommunen.
– På grunn av det stramme boligmarkedet får vi stadig henvendelser fra bedrifter som leter etter boliger til nye ansatte. Kommunen får ikke utnyttet tilflyttingspotensialet og bedriftene taper i kampen om arbeidskraften om vi ikke har nok boliger, sier rådgiver Sigve Hallager i Grong kommune.

1,7 millioner tilskuddskroner
Grong kommune deltar i satsingen «Boligetablering i distriktene» som en av tolv utvalgte kommuner i Norge. Satsingen gjør at de som vil bygge bolig i kommunen kan søke om et eget tilskudd opptil 600.000 av prosjektkostnadene. Målet er å lokke til seg utflyttet ungdom og andre innenlandske på flyttefot.

– KOM HJEM! oppfordrer rådgiver Sigve Hallager i Grong kommune. (Foto: Birger Jensen)

 

I 2012 ble prosjekter i kommunen tildelt til sammen 1,7 millioner kroner, bestående av både eneboliger og utleieprosjekter. I 2013 måtte potensielle boligbyggere søke kommunen før 15. mars før videre søknad til Husbanken 15. april.
– Vi har fått inn til sammen 10 søknader fra 2012 og 1. kvartal 2013, bestående av et privat utleieprosjekt med fire enheter og ni eneboliger, hvorav fire boliger hadde utleiedel, sier Hallager.

I 2012, og de foregående årene siden 2008, har det blitt oppført en til to private boliger i året i kommunen.
– Målet er at seks-sju eneboliger skal igangsettes i 2013, og da skal vi være kjempefornøyde med tanke på boligbyggingen de siste årene, sier han.

Søkerne kommer hovedsakelig fra Grong. Det er også søkere fra andre kommuner, blant andre folk som vil flytte tilbake til kommunen og søkere fra andre land som bor i andre kommuner.
– Når lokale innbyggere bygger nytt vil dette også generere en ledig bolig når de flytter, sier rådgiveren.

Satser på god informasjon
Kommunen arrangerte før søknadsfristen et informasjonsmøte med interesserte boligbyggere som ble annonsert i lokalavisa, sosiale medier og på kommunale nettsider, hvor ca. 15 personer deltok. I tillegg har kommunen utarbeidet en brosjyre som presenterer alle aktuelle virkemidler for de som ønsker å bygge en bolig i Grong kommune.Ikke bare et tilskuddsprosjekt
Grong kommune deltar ikke i denne satsingen utelukkende for å få tilskudd til byggeprosjekter i kommunen.
– Dette er ei helhetlig boligsatsing. Vi benytter sjansen til å fokusere mer på bolig i kommunen vår. Vi har nylig etablert en egen boligavdeling hvor vi har tre ansatte underlagt teknisk seksjon i kommunen. Vi arbeider også med en egen boliginformasjonsportal som skal bistå kommunens innbyggere i boligspørsmål. Her skal man finne informasjon om kommunale boliger, tomter og andre ting som er relevant for å bygge bolig i kommunen, sier Hallager.

Kommunen har også deltatt i prosjektet «Hoga Heim» hvor kommunen sammen med Høylandet og Overhalla har arrangert sosiale treff med utflyttede grongninger som studerer i Trondheim. Målet med treffene har vært å markedsføre kommunen både som arbeidsplass og bosted.
– Vi har også igangsatt en satsing på «fra leie til eie» som skal hjelpe flere over fra utleiebolig til egen eid bolig. Det er også et ønske fra flyktningmottaket i kommunen om å etablere en egen boligkjøperskole for flyktningene som kommunen tar imot, sier Hallager.

Fakta om Grong

  • 2 465 innbyggere
  • Trafikalt knutepunkt i Namdalen og regionsenter for Indre Namdal.
  • Har slitt med nedadgående folketall, men har hatt en noe mer positiv trend de siste årene, som blant annet skyldes bosetting av flyktninger og økt tilflytting.
  • Det er et stramt boligmarked i kommunen og det er få private aktører som driver boligutvikling.

 

Publisert av Birger Jensen