Erfaringer med «Hus til folk i Østerdalen»

Regionalt samarbeid er helt vesentlig skal man klare å skaffe hus til folk og folk til hus i Østerdalen. Det mener utviklingssjefen i Tolga kommune.

– Tolga er en prosjektkommune. Og det har mest positive, men også noen negative sider. Det er en dyd av nødvendighet, fordi Tolga er en fattig kommune i utgangspunktet, sier utviklingssjef i Tolga kommune, Knut Sagbakken.

Tolga kommue har ca 1700 innbyggere og ligger i Hedmark fylke, noen få mil fra Sør-Trøndelags fylkegrense. Det bor ca 17.000 personer i aksen Alvdal-Røros. Området har gode kommunikasjoner - på noen timer kan man komme seg både til Trondheim, Hamar og Oslo. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Knut Sagbakken forteller om Tolga kommunes erfaringer med prosjektet «Hus til folk i Østerdalen». (Foto: Stina Sønvisen/Husbanken)

– I utgangspunktet burde derfor Tolga ha gode muligheter både på bosetting, og på å skaffe kompetent arbeidskraft osv, men om vi lykkes med det, kan nok diskuteres, sier Sagbakken.

Landbruket sysselsetter over 20 prosent. En tredjedel av den yrkesaktive befolkninga pendler ut av kommunen, de fleste til Tynset og Røros. Regionen har hatt litt nedgang i folketallet.

Samarbeid med nabokommuner
– Vi har et sterkt utviklet samarbeid med nabokommunene rundt Tolga, sier Sagbakken. De samarbeider blant annet om diverse «flytt-hit»-kampanjer.
– Jeg er så gammel at jeg husker tilbake til 1980-tallet da vi sto i Sinsenkrysset og delte ut lapper til folk som var på vei hjem etter jobben med beskjeden om å komme seg vekk fra denne køa her. Og slike kampanjer har vi fortsatt med overfor varierende målgrupper, sier Sagbakken. Han nevner flere eksempler på nabosamarbeid med som fungerer godt, for eksempel at Tolga har felles kommuneplan (arealdel) med Os og at kommunene samarbeider innen tjenesteproduksjon og næring.

– Når det gjelder boligpolitikk samarbeider vi kanskje ikke så mye. Det handler muligens om at vi konkurrerer om innbyggere. Så det blir kanskje mye fagre ord på papiret, og ikke så mye i praksis, vedgår utviklingssjefen.

Samarbeid med fylkesnivå
Tolga kommune har gode erfaringer med samarbeid på fylkesnivå, og er også avhengig av hjelp fra fylkeskommunen. Når det gjelder prosjektet «Folk til hus i Østerdalen» så hadde det en litt trang start.
– I hvert fall stoppet prosjektet litt opp etter hvert. Det burde kanskje hett «Folk til hus i Østerdalen» i stedet, for mange hus og småbruk ble stående tomme, sier Sagbakken. Den regionale innsatsen og nettverkssamarbeidet i hovedprosjektet ble mindre enn opprinnelig tenkt, og fokuset ble satt på tiltak i enkeltkommuner.
– For Tolga sin del plukket vi ut to konkrete prosjekter,«Prosjekt Tolga sentrum» og «Prosjekt Vingelen», som ble arbeidet videre med. Men midlene var begrenset. Tolga fikk et par-tre hundretusen som ble brukt til grunnleggende planleggingsarbeid i de to prosjektene, forklarer Sagbakken.

Hva har Tolga lært?
Deltagelsen i Hus til Folk og Boligsatsinga har gitt Tolga kommune er rekke erfaringer. Utviklingssjefen trekker frem følgende momenter:

  • Bedre politisk og administrativ forståelse for sammenheng mellom folketall og bomuligheter
  • Boliger og bosted må selges!
  • Forståelse for at vi bor i en region og er avhengig av hverandre.
  • Kommunen må ha samarbeidspartnere; offentlige og private, lokale og regionale
  • Viktig med samarbeid og dialog mellom kommune og bedrifter/organisasjoner
  • Viktig med informasjon til innbyggerne 

Publisert av Stina Sønvisen

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.