Konferanse om boligetablering i distriktene 2013

Ca 125 personer var fysisk til stede under erfaringskonferansen om boligetablering i distriktene som ble avholdt i Bodø 12. februar 2013. Like mange fulgte konferansen på video. Kunnskapen som ble delt finner du her.

Det bygges og bos i distriktskommunene som deltar i regjeringas satsing på boligetablering i distriktene. Og erfaringene som deltakerkommunene gjør seg kan andre distriktskommuner lære av. Dette var utgangspunktet når Husbanken og Distriktssenteret inviterte til erfaringskonferanse på Rica Hotel i Bodø den 12. februar 2013. Innleggene som ble holdt finner du under bildeserien. Rapport fra konferansen finner du her.

  1. KUNNSKAPSDELING: Hvem vet hva om boligetablering i distriktene? Adelheid Kristiansen fra Husbanken presenterer Øystein Wien fra Sørfold kommune.
  2. FORSKERBLIKK: Ordninga «Boligetablering i distriktene» evalueres. Seniorkonsulent Hilde Warp forteller hvilke funn Rambøll har gjort så langt.
  3. DELER ERFARINGER: Ebbe Dam Meilind fra Granvin kommune forteller om prosjektet «Flytt til Hardanger».
  4. LOBBYVIRKSOMHET: Mange benytter anledninga til å snakke med statssekretær fra KRD, Anne Beathe K. Tvinnereim, blant andre Ola Øie og Knut Ingolf Dragset (til v.) fra Rennebu kommune.
  5. GRUPPEARBEID: Praten går ivrig under konferansens innlagte gruppearbeid og minglepauser.
  6. MÅ BIDRA: Deltakerne utfordres til å definere og finne løsninger på egne boligutfordringer. Knut Ove Nordås fra KRD bidrar.
  7. KNYTTER KONTAKTER: Livlig distriktsboligprat i pausene, her mellom Ingrid Feet Bjørgo fra Husbanken og Ebbe Dam Meinild fra Granvin kommune.
  8. GLEDE: Det er mye moro med boligetablering i distriktene.

 Alle foto: Stina Sønvisen/Husbanken