Brosjyre om Hamarøymodellen

Hamarøy kommune har laget en brosjyre om hvordan de tok grep om boligpolitikken og snudde fraflyttingstendenser til befolkningsvekst på få år.

Gjennom Hamarøymodellen har Hamarøy kommune realisert rundt 100 boenheter, halvparten til vanskeligstilte og resten til ordinært boligmarked.

Klikk for å åpne

Kommunen har likevel ikke fått større boligmasse og økte driftsutgifter, noe som ville vært et velkjent scenario for mange distriktskommuner.

Legge til rette

Det handler om å ta en tydelig rolle i boligpolitikken, og om å samarbeide med private aktører slik at investorene tør å komme på banen.

Kommunen som i 2010 var preget av fraflytting og prekær boligmangel, opplever nå vekst i folketall og blomstrende næringsliv.

Les og lær!

I denne brosjyren forklarer kommunen i detalj hvordan de gikk frem, slik at deres erfaringer kan komme også andre kommuner til nytte. Husbanken håper brosjyren kan bidra med tips, råd og inspirasjon til distriktskommuner med lignende utfordringer. God lesning!

Publisert av Stina Sønvisen