Boligbyggerskole på Herøy

Herøy kommune på Helgelandskysten har etablert Boligbyggerskolen for å hjelpe dem som vil realisere boligdrømmen sin. Dette er blant tiltakene som skal bidra til økt bosetting i kommunen.

Førsituasjonen var slik man kjenner den fra mange bygder i distrikts-Norge: Folketallet sank, ingen boliger ble bygd og eksisterende boliger ble til fritidshus etter hvert som folk flyttet. Herøy kommune skjønte at her trengtes tiltak for å bremse den negative trenden. I 2010 startet kommunen prosjektet «Økt bosetting» med støtte fra Fylkesmannen i Nordland. Det hjalp. Fra 2010 til 2013 hadde kommunen en prosentvis befolkningsvekst som var få andre norske kommuner forunt. Men dermed ble det stor boligmangel i kommunen.

Det kunne kanskje bøtes på gjennom å få flere privatpersoner til å bygge bolig?

Mye å lære

–  Å bygge sin egen bolig er en drøm for de fleste, men er ofte en tung og vanskelig prosess - og en stor økonomisk byrde. Ideen om Boligbyggerskolen begynte dermed å ta form, forteller prosjektleder Stig Neraas. 

  1. SKOLEEKSEMPEL: Mange interesserte fulgte det første boligbyggerkurset Herøy kommune arrangerte.
  2. PÅ TV: Nyhetsinnslag fra boligbyggerskolen ble sendt på NRK Nordland.
  3. ANNONSE: Slik annonserte Herøy kommune for Boligbyggerskolen.

(Alle foto: heroyfjerdingen.no)

Tanken var å hjelpe vordende boligbyggere gjennom fasene fra idé til ferdig hus. Valg av tomt og bolig, kommunal saksgang, finansiering, og bygging er alle viktige tema som man må vite mer om før man kan gå i gang. Det første kurset ble avholdt våren 2013, fordelt over tre temakvelder. Se innslag om boligbyggerskolen på NRK Nordland her

Kurset samlet 14 deltagere, og både byggebransje og banker stilte villig opp for å formidle kunnskap sammen med kommunen.

– Mange av deltakerne var ungdommer som har studert andre plasser og som ønsker å flytte hjem igjen på grunn av den positive utviklinga vi har hatt i kommunen. Herøy er blitt et attraktivt sted, forteller Neraas.

Ni boliger fått tilskudd

Boligbyggerskolen er et av mange planlagte tiltak i kommunedelplanen for økt bosetting. Kommunedelplanen for økt bosetting har tiltak under følgende hovedområder: Omdømmebygging, attraktivt botilbud, varierte arbeidsplasser og integrering og inkludering av tilflyttere.

Herøy er en av kommunene som deltar i den treårige satsinga Boligetablering i distriktene. To år ut i satsinga har ordningas tilskudd bidratt til bygging av 23 nye boliger/leiligheter i kommunen - hvorav ni bygges av «elever» ved Boligbyggerskolen.  

Flere skal få boligskole

Kommunen har fått mange gode tilbakemeldinger fra både deltagere og aktører, men hviler ikke på sine laurbær av den grunn.

– Vi vurderer nå å videreutvikle modellen. Vi har vært i kontakt med omliggende kommuner med tanke på en felles boligbyggerskole i bo- og arbeidsregionen Herøy, Dønna, Alstahaug, Leirfjord, sier prosjektlederen.

Den videreutvikla boligskolen vil bygge på erfaringer fra fjorårets boligbyggerskole. Kommunen tar sikte på ei samling i hver av kommunene, det vil si fire kveldssamlinger felles - så får kommunene følge opp «sine» deltakere individuelt etter kurset.

 

Publisert av Arvid Olsen og Stina Sønvisen