24 nye leiligheter i Sørfold

16 nye leiligheter ble solgt i rekordfart. Alle bygges med tilskudd fra ordninga "Boligetablering i distriktene". Åtte av dem er snart ferdige, åtte er påbegynt, mens nye åtte er på planleggingsstadiet.

De åtte første boligene tar form i Smiveien 1, og skal være ferdige til høsten 2014. Smiveien 2 - bestående av åtte leiligheter til - er under bygging og skal stå ferdig i mars 2015.

Lars Evjenth
(Foto: Privat)

– Det er første gang på snart 30 år at det bygges nye leiligheter på Straumen. Responsen har vært overveldende, sier Sørfold kommunes ordfører, Lars Evjenth.

Rekordsalg

De nye leilighetene er et kjærkomment tilskudd i et statisk boligmarked preget av eneboliger. Så ble også de 16 leilighetene solgt i rekordfart. Det var 30 stykker tilstede på to informasjonsmøter. De siste åtte leilighetene gikk unna på bare 15 minutter.

De nøkkelferdige fireroms leilighetene på 76 kvadrat hver er blitt mulige på grunn av kommunens deltakelse i satsinga «Boligetablering i distriktene» som administreres av Husbanken. Den tar sikte på å skape økt kunnskap om feltet, samt teste ut ny tilskuddsordning. (Artikkelen fortsetter under bildene.)

  1. ÅTTE BOLIGER: I Smiveien 1, Sørfold borettslag. (TEGNING: Arkitekt Lisbeth Fyri Ingebrigtsen)
  2. TOMTA: Før bygging. (Foto: ISBBL)

– Vårt utgangspunkt for deltakelse i satsinga var at kommunen over lengre tid hadde opplevd at arbeidsplasser ikke skapte befolkningsvekst. Arbeidstakerne pendlet inn fra nabokommunene i stedet for å bosette seg, forteller Evjenth.

Torstein Osbakk
(Foto: Privat)

Fornøyd boligkjøper

Det kunne fort blitt løsninga også for boligkjøperen Torstein Osbakk (21), til tross for at han er oppvokst i Straumen og trives godt der.

– Hadde ikke denne muligheten dukket opp, ville jeg nok blitt å leie noe, enten på Fauske eller her i Straumen. Men her er det jo nesten aldri noe ledig. Så det er kjempebra at unge får anledning til å komme inn på boligmarkedet gjennom dette, sier Osbakk.

Hver bolig koster ca 2,2 millioner kroner, hvorav 550.000 kroner er innskudd. Tilskudd fra Husbanken og kommunen dekker ca kr 350.000 for hver leilighet, så det gjenstår rundt 200.000 kroner som hver enkelt kjøper må dekke. Resten av kostnadene finansieres som fellesgjeld via Husbanken med 30 års løpetid.

Foreldrene måtte trå til

Husleia på 6000 kroner er ikke avskrekkende for Osbakk som jobber for Sørfold og Fauske kommune som brukerstyrt personlig assistent. Men uten mye egenkapital hadde han likevel ikke kunnet kjøpe bolig uten foreldrenes hjelp.

– Jeg fikk ikke lån i banken, selv om jeg bare trengte 200.000 kroner til innskuddet. Banken tar nemlig fellesgjelda med i gjeldsbelastninga. Så foreldrene mine måtte ta opp lån for meg, forteller han.

Han søkte også startlån av kommunen, men fikk avslag også der på grunn av lav inntekt året før. Men han satser på å få startlån etter hvert som han har bedre inntektsår å vise til, slik at han kan få lånet over i eget navn. Nå gleder han seg til å flytte inn høsten 2014.

Trenger varierte botilbud

De 16 nye boligene bygges i samarbeid med Indre Salten Boligbyggelag. Og det er enda flere som har vist interesse for bolig i Sørfold. Derfor har kommunen søkt om lån til åtte leiligheter til i et tredje byggetrinn i Smiveien 3.

– Vi håper på videreføring av Husbankens tilskuddsordning som avsluttes i 2014, og ser også på mulighetene for å selv bidra ytterligere på tilskuddsbiten, sier ordføreren.

Sørfold kommunes leilighetsprosjekter er helt i tråd med Husbankens anbefalinger. Distriktenes boligmarkeder er ofte dominert av eneboliger og trenger sårt til mer varierte boligtilbud som kan bidra til å skape økt bevegelse i markedene. Husbanken råder distriktskommunene som deltar i satsinga om å bruke tilskuddet til leilighets-prosjekter foran eierboliger - som i mange tilfeller blir realisert uavhengig av tilskudd. 

Les mer om Sørfold kommunes egen tilskuddsordning: Bygge i Sørfold

Publisert av Stina Sønvisen