Boligetablering i distriktene 2012-2014

Mer varierte boligtyper stimulerer til vekst og utvikling, og bidrar til økt omløp i boligmarkedet. Kommunene må bli sin boligpolitiske rolle bevisst. Det var hovedkonklusjonene etter myndighetenes treårige satsing på boligetablering i distriktene.

Målet var å øke kunnskapen, og stimulere til økt boligutvikling, i områder med små, usikre og stagnerende boligmarkeder. Virkemidlene som ble benyttet var erfaringsdeling, rådgivning og økonomiske tilskudd. Tolv kommuner deltok.

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskuddet.