Bolig- og byggkvalitet

Dette fagområdet er fjernet fra Husbanken.no.

Fagansvaret for bolig- og byggkvalitet ligger hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). På deres nettsider vil du finne regelverk og veiledninger knyttet til tekniske krav til boligbygg.