Rapporter

  1. Bydelsfellesskap som boligsosialt grep

    Denne rapporten presenterer resultater fra Sosiologisk Poliklinikks undersøkelse av hvordan et bydelsfellesskap kan brukes og oppleves som boligsosialt grep.

    • Sosiologisk Poliklinikk
    • Trondheim 2019
    • 2019