Rapporter

  1. Følgenotat til videreutviklet effektmodell for Asker velferdslab

    Asker velferdslab er en støttetjeneste til Asker kommunes ordinære tjenester rettet mot innbyggere og familier med behov for sammensatte og tverrfaglige tjenester. I 2018 ble det utarbeidet en økonomisk modell for beregning av kostnader og gevinster som følge av Asker velferdslab. I rapporten blir den økonomiske modellen videreutviklet slik at den kan brukes på tvers av kommunene.

    • PricewaterhouseCoopers AS
    • Oslo 2019
    • 2019