Koha

 1. Heisprosjektet

  Kompetansetilskudd, Heis

  • Bergen KOmmune
  • Bergen 2018
  • 2018
 2. Fra 60-tallshus til passivhus

  Kompetansetilskudd, Passivhus

  • Melhus Kommune
  • Melhus 2018
  • 2018
 3. Alternative boformer

  Prosjektet ”Alternative boformer – boliger for vanskeligstilte” ble initiert av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i februar 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom NAL, NTNU og Mestergruppen. Bakgrunnen for prosjektet var at vi så et behov for økt fokus på bo- og boligkvaliteten for vanskeligstilte i Norge. Samtidig var det et ønske om å få til et bedre samarbeid mellom de ulike aktørene og faggruppene – fra akademia til utførende- og prosjekteringsleddet innenfor dette temaet.

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • Norske arkitekters landsforbund
  • Oslo 2018
  • 2018
 4. Engeslandstunet SA

  Engesland er en bygd i Birkenes kommune. Bygda har drøye 400 innbyggere som bor relativt spredt. I Engesland finnes en bensinpumpe, skole, butikk, bank, post og bedehus. Vi er en bygd med et meget stort engasjement for å ta vare på- og videreutvikle bygdesamfunnet. Vi har et ønske om å være en levende bygd, et attraktivt sted å bo, og de har en målsetting om å vokse i folketall. I de siste tre årene har bygda vår deltatt i et fellesnordisk EU-prosjekt; ”Landsbygdsutvikling i Skandinavia” (LISA).

  Kompetansetilskudd, Engeslandstunet

  • Trond Erik Jaabæk
  • Engesland 2018
  • 2018
 5. Rettslige rammer og krav for å bevare hensynet til barn og unges oppvekstvilkår i lokal arealplanlegging

  Kompetansetilskudd, boligsosialt

  • Malene Hassel Sørensen
  • Bergen 2018
  • 2018
 6. Å bygge stein på stein

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • NTNU Samfunnsforskning
  • Trondheim 2018
  • 2018
 7. Can I persuade you to stay?

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • Siri Borten
  • Bergen 2018
  • 2018
 8. Neighbourhood mechanisms

  KOmpetansetilskudd, neighbourhood, social outcome, social mobility, gentrification, reputation, consumerism

  • Siri Borten
  • Bergen 2018
  • 2018
 9. Z

  Et bidrag til identifisering av flaskehalser og virkningsfulle elementer i arbeidet med bosetting av personer med bostedsløshet som en langvarig del av sin historie

  Kompetansetilskudd, Bostedsløs, Boligsosialt

  • Kirkens Bymisjon
  • Trondheim 2018
  • 2018
 10. Perception of home among refugees and integration process

  Kompetansetilskudd, Flyktinger, Boligsosialt

  • Nadiya Kohut
  • Ås 2018
  • 2018