Koha

 1. Idèkonkurranse for lysdesign med fokus på universell utforming

  Pilotprosjektet “Idékonkurranse for lysdesign med fokus på universell utforming” skal øke fokus på belysning som bidrar til å heve områder og bedrer tilgjengeligheten.

  Kompetansetilskudd, Lys

  • Lyskultur
  • Lysaker 2018
  • 2018
 2. Energieffektiv tomannsbolig av massivtre i et arktisk miljø

  Oppgaven tar for seg energiberegning og prosjektering av et reelt bygg i planleggingsfasen. Det er lagt vekt på at den skal gi et innblikk i mulig arbeidsområder for en rådgivende ingeniør med utdanning innenfor bygningsteknikk. Det har gjennom hele prosessen vært ønskelig å sette seg godt inn i de to fagområdene konstruksjon og bygningsfysikk. Dette har vist seg å være omfattende, men vi ser at det har vært en enorm læringsprosess, og vi sitter igjen med økt kunnskap og en bedre forståelse for de ulike prosjekteringsstadiene i et byggeprosjekt.

  Kompetansetilskudd, Massivtre, Energi

  • Thomas Helgesen
  • Grimstadd 2018
  • 2018
 3. Lokalsenter, nabolag og bolig

  Kompetansetilskudd, Bærekraftig byer, Flykninger

  • NTNU Trondheim
  • Trondheim 2018
  • 2018
 4. Reconciling Goals Of Social And Physical Sustainability

  Kompetansetilskudd, Bærekraftige byer, Flyktninger

  • NTNU Trondheim
  • Trondheim 2018
  • 2018
 5. Verdens nordligste plusshus i massivtre

  Kompetansetilskudd, Plusshus, massivtre

  • BGM Arkitektur AS
  • Grimstad 2018
  • 2018
 6. Plussbyen Slemmestad

  Kompetansetilksudd, Plussbyen

  • Slemmestad Brygge AS
  • Slemmestad 2018
  • 2018
 7. Heisprosjektet

  Kompetansetilskudd, Heis

  • Bergen KOmmune
  • Bergen 2018
  • 2018
 8. Fra 60-tallshus til passivhus

  Kompetansetilskudd, Passivhus

  • Melhus Kommune
  • Melhus 2018
  • 2018
 9. Alternative boformer

  Prosjektet ”Alternative boformer – boliger for vanskeligstilte” ble initiert av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i februar 2016 som et samarbeidsprosjekt mellom NAL, NTNU og Mestergruppen. Bakgrunnen for prosjektet var at vi så et behov for økt fokus på bo- og boligkvaliteten for vanskeligstilte i Norge. Samtidig var det et ønske om å få til et bedre samarbeid mellom de ulike aktørene og faggruppene – fra akademia til utførende- og prosjekteringsleddet innenfor dette temaet.

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt

  • Norske arkitekters landsforbund
  • Oslo 2018
  • 2018
 10. Engeslandstunet SA

  Engesland er en bygd i Birkenes kommune. Bygda har drøye 400 innbyggere som bor relativt spredt. I Engesland finnes en bensinpumpe, skole, butikk, bank, post og bedehus. Vi er en bygd med et meget stort engasjement for å ta vare på- og videreutvikle bygdesamfunnet. Vi har et ønske om å være en levende bygd, et attraktivt sted å bo, og de har en målsetting om å vokse i folketall. I de siste tre årene har bygda vår deltatt i et fellesnordisk EU-prosjekt; ”Landsbygdsutvikling i Skandinavia” (LISA).

  Kompetansetilskudd, Engeslandstunet

  • Trond Erik Jaabæk
  • Engesland 2018
  • 2018