Koha

 1. Fuktsikker innvendig etterisolering av eldre murvegger i vestlandsklima

  Rapporten inneholder en litteraturstudie som kartlegger dagens forskningsstand når det gjelder innvendig etterisolering, samt simuleringer og vurderinger for forskjellige løsninger for innvendig etterisolering, av eldre murvegger. Simuleringene er spesielt for vestlandsklima og sammenlignes med tilsvarende løsning i Oslo-klima.

  Kompetansetilskudd, Etterisolering, Energi

  • Asplan Viak
  • Bergen 2018
  • 2018
 2. 1, 2, 3 Housing! Good, affordable and energy efficient housing for refugees

  Kompetansetilskudd, housing quality, municipal housing, energy saving potential

  • SINTEF
  • Oslo 2018
  • 2018
 3. Broen mellom EPD og BIM

  Målet med dette prosjektet er å utarbeide underlaget som er nødvendig for å muliggjøre koblingen mellom miljødata fra miljødeklarasjon og bygningsinformasjonsmodellene slik at miljøanalyser på bygningsnivå kan utføres mer effektivt enn det som er tilfellet i dag. Digitale EPDer for byggevarer er da en forutsetning.

  Kompetansetilskudd, LCA, EPD, BIM, Standard

  • Østfoldforskning
  • Oslo 2018
  • 2018
 4. Søknad om tiltak ved energioppgradering av småhus

  Hva er praksis i Trondheim, Bergen og Oslo kommune ved energitiltak i tette boligområder

  kompetansetilskudd, Energioppgradering, eksisterende byggverk, plan og bygningsloven, TEK 17

  • SINTEF
  • Trondheim 2018
  • 2018
 5. Agder living lab

  Kompetansetilskudd, Sykehjem, hjemmetjenester

  • Grimstad Kommune
  • Grimstad 2018
  • 2018
 6. The most environmental friendly school in norway

  Kompetansetilskudd, Powerhouse

  • Drøbak Montessori
  • Drøbak 2018
  • 2018
 7. Norges mest miljøvennlige skole

  Takket være et godt, tverrfaglig samarbeid kom vi frem til en løsning for hvordan verdens første Powerhouse skole kunne realiseres.

  Kompetansetilskudd, Powerhouse

  • Drøbak Montessori
  • Drøbak 2018
  • 2018
 8. Byggemelding ved oppgradering av småhus

  Kompetansetilskudd, Energioppgradering, Eksisterende byggverk, Plan og bygningsloven, TEK 17

  • SINTEF
  • Trondheim 2018
  • 2018
 9. Fornuftig bruk av boligmassen i det boligsosiale arbeidet

  Kompetansetilskudd, Boligsosialt arbeid

  • Melhus Kommune
  • Melhus 2018
  • 2018
 10. Tre i Valdres 2018

  FoU – prosjekt innen boligbygging og stedsutvikling i Vang og i Valdres regionen basert på tre-relatert næringsutvikling. Prosjektet vil styrke anvendelse av lokale materialer og lokal kompetanse mot en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet og regionen.

  Kompetansetilskudd, Fou

  • Finn Hakonsen
  • Trondheim 218
  • 2018