Koha

 1. Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Husbanken og IMDi oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune.

  • Proba
  • Asker 2018
  • 2018
  • Fou
  • Sandlie, Hans-Christian
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2013
  • nob
  • Boligpolitikk
  • Boligmarkedet
  • Arbeidsinnvandring
  • FOU
  • Trondheim kommune
  • Trondheim
  • 2012
  • nob
  • Universell utforming
  • Bygninger
  • Prosjektering
  • Kompetansetilskudd
  • Heide, Vegard
  • NTNU
  • Trondheim
  • 2012
  • nob
  • Miljø og energi
  • Boliger
  • Ventilasjon
  • Varmegjenvinning
  • Lavenergiboliger
  • Masteroppgaver
  • Holm, Arne
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob
  • FOU
  • Universell utforming
  • Bevegelseshemmede
  • Eldre
  • Boliger
 2. Rapport om planlegging og rehabilitering av barnehage, utarbeidet av Tromsø kommune (2012).

  • Eiendom, Tromsø kommune
  • Tromsø
  • 2012
  • nob
  • Framtidens byer
  • Arkitektur
  • Plantegninger
  • Kompetansetilskudd
  • Tromsø
  • Miljø og energi
  • Passivhus
  • Universell utforming
  • Barnehager
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob
  • Levekår
  • FOU
  • Boligkjøp
  • Boligpolitikk
  • Nygaard, Vigdis
  • Norut Alta
  • Alta
  • 2012
  • nob
  • Boligpolitikk
  • Boligmarkedet
  • Kommunalt arbeid
  • Kompetansetilskudd
  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob
  • Boligpolitikk
  • Bostøtte
  • Lån og tilskudd
  • FOU
  • Kvinge, Torunn
  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2012
  • nob
  • Økonomi
  • FOU
  • Boligkvalitet
  • Prispolitikk
  • Boligpolitikk