Databaser av historisk verdi

Her finner du norske og utenlandske bygg- og boligprosjekter fra 1900 og fram til i dag.

Boligprosjekter i Norge
Norske boliger bygd det siste århundret, fra 1900 til 2000, et samarbeidsprosjekt mellom NAL, NAM og Husbanken. Finnes også i bokform.

Arkitekturbilleder 
Dansk arkitektur fra det 20. og 21. århundre laget av Kunstakademiets Arkitektskoles Bibliotek.