Fremtidens omsorgsplasser – Erfaringsrapport fra ulike omsorgstilbud

Forskningsprosjektet har fulgt Porsgrunn kommunes prosess i utarbeidelse av nye omsorgstilbud i kommunen, og formidler erfaringer og funn fra ulike omsorgstilbud i Porsgrunn og andre kommuner.

Kunnskapsaktør i prosjektet, SINTEF Byggforsk, har bistått prosessen gjennom arrangering og gjennomføring av tverrfaglige arbeidsverksteder. I tillegg har SINTEF gjennomført evalueringer av fire omsorgstilbud i Porsgrunn kommune (del 1) og tre omsorgstilbud utenfor kommunen (del 2).

Rapporten formidler erfaringer og funn fra de ulike omsorgstilbudene. Fordi botilbud og tjenestetilbud henger tett sammen er det fokusert både på de fysiske løsninger, tjenesteorganisering og omsorgsfilosofi i rapporten. Gjennom bilder, kart, planer og beskrivelser, samt fortellinger, kommuniseres viktig innsikt. Dette som et forsøk på å overføre en helhetlig og detaljert forståelse av de ulike tilbudene.

Både metode og innhold i rapporten kan være til inspirasjon for andre kommuner i utvikling av fremtidens omsorgsplasser.

Rapporten er utarbeidet med kompetansetilskudd fra Husbanken.

forside erfaringsrapport fremtidens omsorgsplasser

Fremtidens omsorgsplasser

Erfaringsrapport fra ulike omsorgstilbud

Forfatter(e): Karin Høyland og Silje Strøm Solberg
Utgitt av SINTEF Byggforsk, 2015