Estetisk, trygt og tilgjengelig

En veileder for universelt utformede boliger. Utarbeidet av Norges Blindeforbund (2009)

I dette heftet gis det råd om hva man skal huske på ved utbygging, der det først og fremst legges vekt på optimale løsninger i forhold til syn. Behovet for lys og kontraster øker med alderen, og heftet inneholder bl.a. et eget kapittel om farger og belysning.

Ved Hønefoss har Norges Blindeforbund bygget 26 leiligheter (Hønen gård), der målet er optimale løsninger for alle grupper, både med tanke på alder og funksjonsnivå. Ved bevisste valg gjennom hele byggeprosessen er det funnet løsninger som både er estetiske og gir gode boforhold - uten ekstra kostnader. Heftet gir oss en gjennomgang av utforming av leiligheter, fellesarealer og uteområder, kravliste til ulike områder og en oversikt over hva som er gjort av tiltak i dette spesielle byggeprosjektet.

Universell utforming er satt som krav til utforming av bygg i den nye Plan- og bygningsloven, som gjelder fra 2010. Universell utforming betyr at hovedløsningen skal kunne brukes av flest mulig, slik at synshemmede, rullestolbrukere, allergikere, hørselshemmede og eldre kan ferdes på linje med alle andre i områder som er beregnet på publikum.