Bu trygt, bu godt

Med mål om å hjelpe flere med rus- og psykiske lidelser til å mestre å bo og bli boende, startet Klepp kommune i 2007 opp utviklingsprosjektet Bu trygt – Bu godt, som er en del av kommunens boligsosiale handlingsplan 2007-2010. Kompetansetilskuddsrapport fra Klepp kommune (2010).

Prosjektets målsetting har vært å utvikle en modell som både sikrer god forvaltning i boligsaker og som fører til at 20 % flere med rus/psykisk lidelse skal eie egen bolig,og at flere med rus/psykisk lidelse skal mestre å bo i egen bolig.

Individuell booppfølging, boskole, langsiktige boligavtaler og økonomiopplæring er blant tiltakene som er satt inn for beboerne som er med i prosjektet.

For å kunne tilby de mest vanskeligstilte en god og varig bolig, har Klepp kommune tatt aktivt i bruk Husbankens virkemidler (boligtilskudd, startlån og bostøtte), samt bygget kommunale utleieleiligheter i samarbeid med Block Berge Bygg og Husbanken. Åtte boenheter til målgruppen for prosjektet ble ferdigstilt høsten 2010, og nye byggeprosjekter står for tur i 2011. (Kilde: rapporten)

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.